T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Denetim ve Değerlendirme Dairesi

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Denetim ve Değerlendirme Dairesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Koroner Anjiyografi Hizmetlerinin Değerlendirilmesi 2015

Güncelleme Tarihi: 24/06/2016

Çalışmanın 2015 yılı içerisinde kamu, üniversite ve özel sağlık tesislerinde yeniden gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli dokümanların aşağıda linki verilmiştir.
Koroner anjiyografi makam oluru.pdf

Koroner anjiyografi değerlendirmesi_ustyazi.pdf
Ek_koroner anjiyo açıklamalar.pdf
Degerlendirici bilgileri.xls