T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Denetim ve Değerlendirme Dairesi

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Denetim ve Değerlendirme Dairesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Tıbbi Laboratuvar Tetkikleri İzleme ve Değerlendirme Çalışması 06.02.2015

Güncelleme Tarihi: 24/06/2016

Denetim ve Değerlendirme Daire Başkanlığınca, 06.02.2015 tarihinde tıbbi laboratuvar tetkiklerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi çalışması kapsamında yapılan toplantıda; laboratuvar kullanımının rasyonel ve optimal hale getirilebilmesi konuları değerlendirildi. Toplantıda laboratuvarlardan istenen testlerin istenme sebepleriyle ne ölçüde uyumlu oldukları, gereksiz yere çalışılan testlerin oluşturduğu iş yükü, ortaya çıkardıkları maliyet, hastalara verilen zahmet ve benzeri durumların tespiti gibi konular değerlendirilmiştir. 

Ayrıca konuyla ilgili yanlış uygulamaları düzeltmek adına nasıl bir çalışmanın yapılabileceği ve hangi yöntemin kullanılacağı görüşülmüştür. Bu çerçevede öncelikli olarak sınırlı sayıda test üzerinden çalışılması ve değerlendirme yapılması uygun görülmüş, bu testler genel olarak belirlenmiştir. Ayrıca ülke geneline yaygınlaştırılması planlanmıştır.
Ayrıntılı bilgi için Denetim ve Değerlendirme Daire Başkanlığına müracaat ediniz.
Bazı Tıbbi Labratuvar testlerinin Kullanımına Yönelik Etkinlik ve Verimlilik Çalışması OLUR yazısı.pdf
Ek_1pdf
EK-2 YENİ HALİ.pdf
Laboratuvar Veri giriş formu açıklama.pdf
Bazı Tıbbi Labratuvar testlerinin Kullanımına Yönelik Etkinlik ve Veriml.pdf

uuuuuu