T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Denetim ve Değerlendirme Dairesi

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Denetim ve Değerlendirme Dairesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Diz ve Kalca Eklemi Protezi Ameliyatları Değerlendirme Çalışması

Güncelleme Tarihi: 24/06/2016

Diz ve Kalça Eklemi Protezi Uygulamalarına ilişkin açıklamalar
Koordinatör hekimler tarafından 31.01.2015 tarihine kadar veri girişlerinin tamamlanması

Değerlendirici hekimler tarafından 15.04.2015 tarihine kadar değerlendirmenin tamamlanması